pondelok 2. novembra 2015

Karafa

Majstrovský kúsok z dielne Loly Temprado. Prekrásna práca. Verím, že Vás inšpiruje na vytvorenie vlastného kúska, v ktorom bude aj kus Vašej duše. Nápad ako spotrebovať obväzový materiál po expirácii ♥

Vaša Ana


Potrebujeme:
- fľašu
- obväzy po expirke
- biele lepidlo
- lepidlo na sklo (Tikurilla Otex)
- dekorácie
- akrylové farby
- pracovné nástroje a pomôcky

A masterpiece made by Lola Temprado. Beautiful work. I hope that inspires you to create your own piece, which will be a piece of your soul. The idea to consume as bandage material through expiration ♥

We need:
- bottle
- bandage
- White glue
- Glue the glass (Tikurilla Otex)
- decorations
- Acrylic paint
- Tools and equipment

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára